Skip to main content

Nieuws

Nieuws

Maanduitkering voor levensonderhoud

22 mei 2023

De maanduitkering voor levensonderhoud van mei 2023 wordt op donderdag 25 mei 2023 betaalbaar gesteld, naar verwachting staat het dezelfde of de volgende dag bij u op de rekening. Dreigt u in broodnood te raken? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op.

Tegemoetkoming Energiekosten (TEK)

25 maart 2023
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) heeft dinsdag 21 maart jl. het loket voor de mkb-regeling Tegemoetkoming Energiekosten (TEK) geopend. De Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Lees meer: TEK-regeling

De Saldobiljetten 2022 zijn (per gewone post) verzonden. Op het saldobiljet treft u een overzicht van de openstaande vordering op 31 december 2022. Dit overzicht heeft u wellicht nodig voor uw belastingaangifte, bewaar deze daarom goed. Betalingen die u heeft gedaan op of na 1 januari 2023 ziet u terug op uw saldobiljet 2023.

Heeft u vragen over het saldobiljet? Binnen 30 dagen kunt u uw vraag stellen via het ‘Mutatieformulier Bbz’ op het ‘GemeentePortaal’. Klik hier om direct in te loggen op het ‘GemeentePortaal’.

Vanaf 1 januari 2023 wordt de leeftijdsgrens van inwonende kostendelers van 21 jaar naar 27 jaar gewijzigd. Dit betekent dat medebewoners tot 27 jaar vanaf 1 januari 2023 niet langer als kostendelers worden beschouwd.

Lees meer: Kostendelersnorm wijzigt per 1 januari 2023

Op 14 september organiseert het Ondernemersplein een netwerkevenement waarbij je als ondernemer kennis kan maken met de diensten, partners en activiteiten van het Ondernemersplein.

Lees meer: Netwerkevenement 14 september a.s. Ondernemersplein Almere

Dankzij financiering vanuit de MKB Deal van het ministerie van EZ&K en de provincie is in Flevoland het MKB Schakelteam van start gegaan. Daarin werken de Flevolandse gemeenten en 26 andere partners uit Flevoland samen om één loket te creëren waar het kleine mkb (2 – 10 werknemers) terecht kan voor alle regelingen, ondersteuning en subsidies in Flevoland! Snel, makkelijk en – niet onbelangrijk – geheel kosteloos. 

Lees meer: MKB Schakelteam

Het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) is een actiegericht samenwerkingsverband van werknemers- en werkgeversorganisaties, ROC, VSO en Praktijkonderwijs, UWV, provincie Flevoland en gemeenten in de arbeidsmarktregio Flevoland, inclusief Zeewolde. 

Lees meer: Het Regionaal werkbedrijf