Skip to main content

Financiële ondersteuning voor de gevestigde
ondernemer

Gevestigde ondernemer

Bbz inkomensaanvulling voor gevestigde ondernemers

Ben je een gevestigde ondernemer en kun je tijdelijk niet meer de kosten voor je levensonderhoud betalen? Bijvoorbeeld omdat je tijdelijk niet kunt werken door ziekte of wanneer een grote klant plotseling wegvalt. Dan kom je wellicht in aanmerking voor Bbz. Met Bbz kun je je inkomen aanvullen tot het voor jouw geldende bijstandsniveau. Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) houdt ook rekening met je financiële situatie, zoals met je woonlasten.

Bbz inkomensaanvulling wordt in eerste instantie verstrekt als een renteloze lening. Je krijgt Bbz inkomensaanvulling altijd voor een tijdelijke periode. In eerste instantie is dat voor maximaal 12 maanden. Zijn de problemen na 12 maanden nog niet opgelost? Dan kun je nog maximaal 24 maanden een aanvulling op je inkomen krijgen. Dit kan alleen als de problemen zijn ontstaan door externe omstandigheden die van tijdelijke aard zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan beperkte bereikbaarheid door de verbouwing van een winkelcentrum.

Als het boekjaar is afgelopen bepaalt het ZLF op basis van je bedrijfsresultaat op welk bedrag je recht hebt. Heb je minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door het ZLF. Heb je meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet je het bedrag dat je teveel hebt ontvangen terug betalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. Je kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.

Bbz bedrijfskrediet voor gevestigde ondernemers

Ook is het mogelijk een bedrijfskrediet voor de voortzetting van de onderneming te ontvangen. Dit is een lening van maximaal € 248.064,00 (per 1 januari 2023) met een rentepercentage van 8%.

Voorwaarden om als gevestigde ondernemer in aanmerking te komen voor Bbz

 • Je bedrijf is in het verleden levensvatbaar geweest. Levensvatbaar betekent dat je aan betalingsverplichtingen hebt kunnen voldoen, zowel zakelijk als privé.
 • Je financiële problemen zijn van tijdelijke aard en je bedrijf is op termijn ook weer levensvatbaar.

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor Bbz

 • Je hebt het inkomen uit je bedrijf nodig om van te kunnen leven.
 • Je inkomen bedraagt niet meer dan het voor jou geldende bijstandsniveau. Het inkomen van je partner telt ook mee.
 • Je moet minstens 1225 uur per jaar in je bedrijf werken.
 • Je woont in Nederland.
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Je hebt alle vergunningen die voor je bedrijf verplicht zijn in je bezit.
 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Je hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over je bedrijf.
 • Je kunt geen financiering uit een andere bron krijgen, bijvoorbeeld bij een bank of microkredietenfonds.