Skip to main content

Klachten

Klachten

Bezwaar en klachten

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) streeft ernaar je zo goed mogelijk van dienst te zijn. Helaas komt het voor dat dit niet gaat zoals je dat zou willen. Hiervoor heb je de mogelijkheid:

 • een bezwaarschrift in te dienen als je ontevreden bent over een besluit van het ZLF;. 
 • een klacht in te dienen als je ontevreden bent over onze dienstverlening of wanneer het ZLF namens de gemeente waar je woont niet tijdig heeft gereageerd op je brief of aanvraag.

Bezwaarschrift indienen

Als je ontevreden bent over een besluit van het ZLF, kun je een bezwaarschrift indienen bij de gemeente waar je woont. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken. Deze termijn start met ingang van de dag nadat het besluit bekend is gemaakt. De wijze waarop je het bezwaar kunt indienen en het adres staan onder in de beschikking vermeld. Indien je niet alle benodigde gegevens of argumenten binnen de gestelde termijn kunt geven kun je volstaan met het indienen van een pro-forma bezwaar waarin je aangeeft dat je nog nadere gegevens wilt overleggen. Het pro-forma bezwaar zelf moet binnen de gestelde termijn door jouw woongemeente worden ontvangen. In jouw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:/p>

 • a. je naam en adres;
 • b. de datum van het bezwaarschrift;
 • c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar of beroep is gericht (stuur een kopie van het besluit mee);
 • d. de redenen waarom je het er niet mee eens bent;
 • e. je handtekening.

Wanneer je dit niet doet, kan het bezwaarschrift niet worden behandeld.

Klacht

Je kunt een klacht indienen als je vindt dat je door het ZLF onjuist bent behandeld. Hierbij kun je denken aan:

 • de manier waarop een medewerker zich heeft gedragen;
 • het ZLF niet tijdig heeft gereageerd op je brief of aanvraag.

  Je kunt je klacht op de volgende manieren indienen:

 • via een brief (Zelfstandigenloket Flevoland, Postbus 2236, 8203 AE Lelystad); of
 • via email (zlf@lelystad.nl).

Binnen 6 weken na ontvangst van je klacht krijg je een schriftelijk antwoord.

Nationale ombudsman

Wanneer je klacht bij het ZLF niet bevredigend is opgelost, kun je naar de Nationale ombudsman schrijven. Stuur altijd kopieën van je klacht, de antwoorden en andere belangrijke documenten mee.

De Nationale ombudsman 
Postbus 93122
509 AC Den Haag
www.ombudsman.nl
tel. (0800) 3355555