Skip to main content

Over ons

Over ons

Zelfstandigenloket Flevoland

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) is vanaf 2003 één van de eerste samenwerkingsverbanden in Nederland voor de uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz 2004) en aanverwante regelingen. Alle (startende) ondernemers, die wonen in één van de zes gemeenten in Flevoland, kunnen bij het ZLF terecht voor financiering, begeleiding en advies.

Naast het Bbz 2004 voert het ZLF de Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen (IOAZ) uit voor heel Flevoland. Doel van deze regeling is om oudere ondernemers, tussen de 55 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd die hun bedrijf of beroep moeten beëindigen door een te laag inkomen, te voorzien van een uitkering tot hun pensioengerechtigde leeftijd.

Missie

Het uitgangspunt is “voorkomen is beter dan genezen”. Het is van groot belang dat de voorzieningen, die ingezet kunnen worden om bedrijfsbeëindigingen te voorkomen en een start van een bedrijf mogelijk maken, goed op orde zijn. Hiermee wordt veel schade voorkomen en kan de werkgelegenheid verder uitbreiden. Kortom, het ZLF ondersteunt op alle mogelijke manieren de (startende) ondernemers om een eigen bestaan op te bouwen, te behouden of te beëindigen.

Doelstelling

Doelstelling van het ZLF is, dat iedere (startende) ondernemer die in Flevoland woont, in staat wordt gesteld in zijn eigen bestaan te voorzien. Om ondernemers zo lang en zo goed mogelijk hun bedrijf te kunnen laten voortzetten, is het belangrijk om de juiste mogelijkheden te creëren. De diensten van het ZLF omvatten alle fases binnen een bedrijf, van de start tot en met de beëindiging van het bedrijf.