Skip to main content

Uitleg over de regelingen

Uitleg over de regelingen

Uitleg over regelingen

 • Bbz ouderenregeling

  Ben je geboren voor 1 januari 1960 en gaat het financieel niet zo goed met je bedrijf? Dan hoef je je bedrijf wellicht niet te beëindigen, maar kom je misschien in aanmerking voor het Bbz voor oudere ondernemers (ouderenregeling). Deze regeling maakt het mogelijk dat jij je bedrijf toch kunt voortzetten. Ondanks dat je niet voldoende inkomsten uit je bedrijf haalt. Met deze regeling vullen we je inkomen aan tot het sociaal minimum.

 • Bbz beëindigingsuitkering

  Je gaat of moet stoppen met je bedrijf en hebt daarvoor enige tijd nodig. Omdat je bijvoorbeeld nog voorraad moet verkopen of huurverplichtingen hebt. Je inkomsten zijn daardoor niet meer voldoende om van te kunnen leven.

  In deze situatie kun je mogelijk een beroep doen op een inkomensaanvulling via het Bbz (beëindigingsuitkering). Dit is een aanvullende uitkering tot het moment dat je stopt met je bedrijf (maximaal 12 maanden), tot maximaal het sociaal minimum.

 • IOAZ

  Ondernemers van 55 jaar en ouder kunnen bij bedrijfsbeëindiging een beroep doen op de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikt gewezen zelfstandigen (IOAZ). Het voordeel van IOAZ ten opzichte van de Participatiewet is dat je bij IOAZ een hogere vermogensvrijstelling hebt.

  De IOAZ is een aanvullende uitkering tot maximaal het sociaal minimum. De uitkering gaat in wanneer je het bedrijf stopt en loopt door tot het moment dat je recht hebt op AOW. Let op: deze uitkering moet je aanvragen voordat je het bedrijf daadwerkelijk beëindigt.