Skip to main content

Ondernemingsplan

Ondernemingsplan

Waarom een Ondernemingsplan

Wanneer je een bedrijf start moet je er rekening mee houden dat je ongeveer vijftig procent kans hebt dat je bedrijf de eerste vijf jaar overleeft. De ervaring leert echter dat de kans op succes met tientallen procenten verhoogt wanneer je goed voorbereid van start gaat met een ondernemingsplan.

Het opstellen van een ondernemingsplan is voor iedere ondernemer en elk bedrijf van belang; zowel bij een overname, bij een expansie als bij de start van een nieuw bedrijf. Een goede voorbereiding vergroot namelijk je kans op succes. Een ondernemingsplan geeft inzicht in je positie, je doelen en de haalbaarheid van je idee. Daarnaast biedt je externe partijen (zoals financiers) een duidelijk beeld van je bedrijf.

Heb je je idee al grotendeels in kaart gebracht of wil je direct een uitgebreid ondernemingsplan invullen? Daarvoor heeft het ZLF een ondernemingsplan beschikbaar met een bijbehorend naslagwerk.

Geldboek voor Ondernemers

Ook het Geldboek voor Ondernemers van de Kamer van Koophandel is een bruikbaar naslagwerk. Hierin vind je specifieke informatie voor (startende) ondernemers over bijvoorbeeld: financieringsvormen, belastingen, financiële problemen, administratie en inkomensondersteunende maatregelen. Daarnaast is er informatie opgenomen over inkomen bij arbeidsongeschiktheid en pensioen.