Skip to main content

Financiële ondersteuning voor de beëindigend ondernemer

Ik overweeg te stoppen met mijn bedrijf

Financiële ondersteuning voor de beëindigend ondernemer

Is je bedrijf niet langer levensvatbaar of bent je door andere omstandigheden zoals ziekte, niet langer in staat om je bedrijf voort te zetten? Mogelijk heb je enige tijd nodig om jouw bedrijf te beëindigen. Denk hierbij aan de verkoop van een voorraad, lopende huurverplichtingen, het zoeken naar een koper om het bedrijf over te nemen of het afronden van een opdracht.

In de afbouwfase van je bedrijf zijn uw inkomsten mogelijk niet voldoende om van te kunnen leven. Je kunt dan een aanvulling op je inkomen krijgen tot aan het geldende bijstandsniveau. Je krijgt deze aanvulling gedurende de afbouwfase van je bedrijf (tot maximaal 12 maanden). Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) houdt ook rekening met je financiële situatie, zoals met je woonlasten.

Je krijgt Bbz inkomensaanvulling in eerste instantie als een renteloze lening. Als het boekjaar is afgelopen bepaalt het ZLF op basis van je bedrijfsresultaat op welk bedrag je recht hebt. Heb je minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door het ZLF. Heb je meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet je het bedrag dat je teveel hebt ontvangen terug betalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. Je kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.

Voorwaarden om als beëindigende ondernemer in aanmerking te komen voor Bbz

 • Je moet je best doen het bedrijf zo snel mogelijk te beëindigen.
 • Zodra het bedrijf is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel moet je dit doorgeven aan de gemeente. De uitkering kan worden beëindigd per de datum waarop je bedrijf is uitgeschreven.

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor Bbz

 • Je hebt het inkomen uit je bedrijf nodig om van te kunnen leven.
 • Je inkomen bedraagt niet meer dan het voor jou geldende bijstandsniveau. Het inkomen van je partner telt ook mee.
 • Je moet minstens 1225 uur per jaar in je bedrijf werken.
 • Je woont in Nederland.
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd. 
 • Je hebt alle vergunningen die voor je bedrijf verplicht zijn in je bezit.
 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Je hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over je bedrijf.
 • Je kunt geen financiering uit een andere bron krijgen, bijvoorbeeld bij een bank of microkredietenfonds.

Meer informatie over de BBz Ouderenregeling en de IOAZ