Skip to main content

IOAZ

IOAZ

Stoppen met je bedrijf / IOAZ

Ben je oudere zelfstandige en moet je je bedrijf beëindigen omdat je te weinig inkomsten hebt? Je kunt mogelijk een IOAZ uitkering krijgen. IOAZ staat voor Wet Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandige. Je krijgt een aanvulling op je inkomen tot het voor jou geldende bijstandsniveau. Het inkomen van je partner telt ook mee. De IOAZ uitkering gaat in vanaf het moment dat je stopt met je bedrijf. Je krijgt dit tot je de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt. Als je een IOAZ uitkering ontvangt ben je (en je partner) verplicht om naar werk te blijven zoeken en passend werk te aanvaarden.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) houdt rekening met je eigen vermogen: bezittingen zoals spaargeld, eigen huis of auto, verminderd met de af te lossen schulden. Als je een IOAZ-uitkering krijgt, wordt je eigen vermogen vrijgelaten tot een bedrag van € 166.431,00 (per 1 januari 2024). Het ZLF houdt ook rekening met je financiële situatie, zoals met je woonlasten.

Zorg dat je een aanvraag indient voordat je je bedrijf beëindigd. Je kunt tot maximaal achttien maanden na de toekenning van je aanvraag je bedrijf beëindigen.

Voorwaarden om als oudere ondernemer in aanmerking te komen voor IOAZ

  • Je bent tussen de 55 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
  • Je hebt ten minste 10 jaar als zelfstandige gewerkt, of je hebt de afgelopen 3 jaar als zelfstandige gewerkt en bent daaraan voorafgaand 7 jaar in loondienst geweest.
  • Je hebt 1225 uur of meer per jaar in je eigen bedrijf gewerkt.
  • Je gemiddelde inkomen van de afgelopen 3 jaar is minder dan € 28.957,00 (per 1 januari 2024) en is bij voortzetting van het bedrijf naar verwachting minder dan € 33.212,00 (per 1 januari 2024).

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor IOAZ

  • Je hebt het inkomen uit je bedrijf nodig om van te kunnen leven.
  • Je woont in Nederland.
  • Jouw bedrijf is in Nederland gevestigd.
  • Je hebt alle vergunningen die voor je bedrijf verplicht zijn in je bezit.
  • Je hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over je bedrijf.