Skip to main content

Financiële ondersteuning voor de startende ondernemer

Startende ondernemer

Bbz inkomensaanvulling voor startende ondernemers

Ben je een startende ondernemer en heb je niet voldoende inkomen om van te kunnen leven? Dan kom je wellicht in aanmerking voor Bbz inkomensaanvulling. Je inkomen kan worden aangevuld tot aan het voor jou geldende bijstandsniveau.

Het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF) houdt ook rekening met je financiële situatie, zoals met je woonlasten. Je krijgt Bbz inkomensaanvulling altijd voor een tijdelijke periode. Je bent startende ondernemer als je minder dan 9 maanden ondernemer of zzp’er bent.

De Bbz inkomensaanvulling wordt in eerste instantie verstrekt als een renteloze lening. Als het boekjaar is afgelopen bepaalt het ZLF op basis van je bedrijfsresultaat op welk bedrag je recht hebt. Heb je minder verdiend dan vooraf geschat? Dan wordt het tekort aangevuld door het ZLF. Heb je meer verdiend dan vooraf geschat? Dan moet je het bedrag dat je teveel hebt ontvangen terug betalen. Over dit bedrag wordt geen rente berekend. Je kunt hiervoor een betalingsregeling treffen.

Bbz bedrijfskrediet voor startende ondernemers

Heb je niet voldoende geld om investeringen te doen die noodzakelijk zijn om het bedrijf op te starten? Dan kun je wellicht een beroep doen op een bedrijfskrediet voor startende ondernemers. Dit is een lening van maximaal € 45.670,00 (per 1 januari 2023) met een rentepercentage van 8%. Het ZLF maakt met jou afspraken over de aflossing van de lening.

Voorbereidingskrediet

Ontvang je bijstand (Participatiewet-uitkering) en wil je een bedrijf beginnen? Dan kun je wellicht een beroep doen op een voorbereidingskrediet. Een voorbereidingskrediet is bedoeld voor investeringen of kosten die je moet maken vóórdat je je bedrijf kan beginnen. Een voorbereidingskrediet wordt in eerste instantie verstrekt als een renteloze geldlening. Start je na de voorbereidingsperiode niet met je bedrijf? Dan kan de lening worden kwijtgescholden. Start je na de voorbereidingsperiode wel met je bedrijf? Dan moet je de lening terugbetalen als een rentedragende geldlening. Het ZLF maakt met jou afspraken over de aflossing van de lening.

Voorwaarden om als startende ondernemer in aanmerking te komen voor Bbz

 • Je hebt voor de start van je bedrijf een bijstandsuitkering (Participatiewet), een uitkering van het UWV ontvangen of raakt binnenkort werkloos.
 • Je hebt een ondernemingsplan.
 • Je bedrijf is binnen maximaal drie jaar levensvatbaar. Levensvatbaar betekent dat je aan je betalingsverplichtingen kunt voldoen, zowel zakelijk als privé.

Algemene voorwaarden om in aanmerking te komen voor Bbz

 • Je hebt het inkomen uit je bedrijf nodig om van te kunnen leven.
 • Je inkomen bedraagt niet meer dan het voor jou geldende bijstandsniveau. Het inkomen van je partner telt ook mee.
 • Je moet minstens 1225 uur per jaar in je bedrijf werken.
 • Je woont in Nederland.
 • Je bedrijf is in Nederland gevestigd.
 • Je hebt alle vergunningen die voor je bedrijf verplicht zijn in je bezit.
 • Je bent tussen de 18 jaar en de AOW-gerechtigde leeftijd.
 • Je hebt zelf of met een compagnon de volledige zeggenschap over je bedrijf.
 • Je kunt geen financiering uit een andere bron krijgen, bijvoorbeeld bij een bank of microkredietenfonds.

Klik op de button om direct naar het digitale aanmeldformulier te gaan.