Skip to main content

Een uitkering en starten

Een uitkering en starten

Een uitkering en starten

Heb je een uitkering en wil je een onderneming starten?

Ben je een potentiële ondernemer met een bijstandsuitkering? Dan kun je mogelijk gebruik maken van het pré-starterstraject (voorbereidingsperiode). Dit is een re-integratietraject gericht op uitstroom via het zelfstandig ondernemerschap. Door de workshop ‘Ondernemingsplan schrijven’ te volgen, maak je onder begeleiding een toetsbaar ondernemingsplan.

Na afronding van de workshop wordt beoordeeld of je verder kunt met het traject, eventueel onder begeleiding van een coach. Hiervoor wordt onder andere gebruik gemaakt van de ondernemerstest die inzicht geeft in je sterke en zwakke ondernemerscompetenties. Als na afloop van de coachingsfase een ‘go-advies’ volgt en voor het starten van het bedrijf een financiering nodig is, kun je, indien een andere financieringsmogelijkheid niet afdoende of mogelijk is, bij het ZLF een aanvraag op grond van het Bbz 2004 indienen. Het betreft hier een uitkering levensonderhoud en/of een rentedragende geldlening voor de te starten onderneming.

Aanmelden voor het voorbereiding traject kan alleen via de bijstandsconsulent, maar er moet altijd worden voldaan aan de volgende voorwaarden:

  • er moet een realistisch plan/idee aanwezig zijn;
  • er mogen geen andere re-integratietrajecten lopen;
  • er mag geen sprake zijn van een problematische schuldensituatie.

Meer informatie over het starten van een bedrijf vanuit de bijstand:

Download de brochure ‘Het pré-starterstraject (voorbereidingsperiode)