Skip to main content

PPO

PPO

Over PPO

PPO staat voor Platform voor Publieke Ondernemersadviesorganisaties. Gemeenten en overheidsorganisaties die zich met de (financiële) ondersteuning en advisering van ondernemers en starters bezig houden, zijn lid van deze vereniging. De leden variëren van gemeentelijke Bbz-uitvoeringsorganisaties of -afdelingen tot aan overheidsorganisaties die ondernemerschap in de breedste zin van het woord stimuleren. Personen die deelnemen aan vergaderingen zijn werkzaam bij de overheid of een niet-commerciële organisatie.

Missie

De missie die PPO nastreeft is zorg dragen voor een goede permanente ondernemersadvisering door de lokale en regionale overheid, gericht op de bevordering van succesvol ondernemerschap. Met begeleiding, coaching en (micro)financiering beschikken de PPO-leden over een passend instrumentarium voor iedereen, ongeacht de sociaal-economische uitgangspositie.

Belangrijkste doelen van PPO

  • Bevordering van samenwerking tussen gemeenten en ondernemersadviesorganisaties.
  • Belangenbehartiging van (overheids)organisaties die zich bezighouden met ondernemersadvisering en ondersteuning.
  • Stimuleren van ondernemersadvisering en financiering.
  • Bevordering van de kwaliteit van ondernemersadvisering.

Het ZLF is lid van PPO