Skip to main content

Recht op Bbz/IOAZ?

Recht op Bbz/IOAZ?

Met behulp van een aantal vragen kunt u controleren of u in aanmerking komt voor Bbz en/of IOAZ..

Het kan zijn dat uit de beantwoording van de vragen blijkt, dat u niet in aanmerking komt voor Bbz en/of IOAZ. De vragenlijst geeft alleen een indicatie. Het staat u vrij om toch een verzoek voor een 1e beoordeling bij het ZLF in te dienen.

Als u niet in de provincie Flevoland woont en u wilt in aanmerking komen voor Bbz en/of IOAZ, dan kunt u aan het eind van de vragenlijst met behulp van de postcode-indicator kijken met welke gemeente dan wel samenwerkingsverband u contact moet opnemen. Dit doet u door de postcode van uw huisadres op te geven.