ZLF-LogoCMYK-300dpi

Nieuwe maatregel tijdelijke inkomensondersteuning is gepubliceerd

Klik hier om naar het digitale Aanvraagformulier Tozo te gaan.

De nieuwe maatregel Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo), oftewel tijdelijke inkomensondersteuning, is bedoeld voor ondernemers die in de knel komen door de coronacrisis. Zowel wij als het kabinet doen een moreel beroep op ondernemers om u alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

Wanneer komt u in aanmerking?
U kunt in aanmerking komen voor de tijdelijke inkomensondersteuning/Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) wanneer u aan de volgende voorwaarden voldoet:
- U verwacht dat het (gezins)inkomen minder zal zijn dan het sociaal minimum als gevolg van de coronacrisis.
- U bent ouder dan 18 jaar en ontvangt nog geen AOW.
- U bent woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland.
- U voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, waaronder ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.
- U bent voor 17 maart 2020 gestart met de onderneming en werkt minimaal 23,5 uur per week in je bedrijf.
- De rechtsvorm is eenmanszaak, V.O.F. / maatschap of B.V. (meer dan 50% van de aandelen).

Afhandeltermijn
Zoals door het ministerie van SZW al aangekondigd, streven ook wij ernaar om binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag tot een besluit te komen en tot uitkering over te gaan.
Let op: We hebben al ruim 10.000 verzoeken ontvangen van ondernemers in Flevoland. Weet dat we met ons hele team keihard bezig zijn om iedereen te helpen!  We willen graag de mensen met de hoogste nood als eerste helpen. Binnen 4 weken na ontvangst van het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bewijsstukken verstrekken wij die ondernemers een voorschot. Alle aanvragers kunnen met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart 2020.

Welke bewijsstukken moeten worden aangeleverd?
- Kopie ID bewijs en/of verblijfsvergunning (inclusief achterkant met BSN nummer) of kopie paspoort van u en indien van toepassing van uw partner.
- Kopie bankpas of laatste bankafschrift waarop de TOZO inkomensondersteuning of bedrijfskrediet kan worden betaald.
- Voor de aanvraag van een krediet hebben wij uw omzetcijfers nodig en een overzicht van de financiële verplichtingen van uw bedrijf.

Welke mogelijkheden biedt deze tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)?
1) Op basis van deze tijdelijke regeling kunt u voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum krijgen. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van de samenstelling van uw huishouden en uw inkomen. Dat komt neer op maximaal € 1.503,31 (netto) voor gehuwden/samenwonenden, of maximaal € 1.052,32 (netto) voor een alleenstaande. U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.
2) Daarnaast kunt u een rentedragende lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.157,00 in geval van liquiditeitsproblemen. Dit bedrag moet u wel terugbetalen (starten met aflossen vanaf 1 januari 2021, aflossen binnen drie jaar). Het rentepercentage is 2%.

Tot wanneer geldt de nieuwe regeling?
 De regeling geldt tot 1 oktober 2020.

Klik hier voor meer informatie op de site van de rijksoverheid.